Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Change library

You search for a phrase "Pedagogika" according to the criterion: Subject


Title :
Rocznik Pedagogiczny
Authors :
Komitet Nauk Pedagogicznych (Polska Akademia Nauk)
Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr (Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy)
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Publication Year :
1974-
Publisher :
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN
Co-authors :
Suchodolski, Bogdan (1903-1992). Redakcja
Periodicals and journals
Title :
Integralny model rewalidacji na podstawie "doświadczenia Dzieła Lasek" w świetle chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej
Authors :
Placha, Józef (1945- )
Publication Year :
2012
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Publication :
Wyd. 2. uzup
Co-authors :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydawca, nakładca (publisher)
Books