Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Change library

You search for a phrase "Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza" according to the criterion: All fields


Showing 1-209 from 209 results
Title :
Design saszetki z cukrem : o komunikowaniu się z rzeczami
Authors :
Mikołajczak, Aleksander Wojciech (1957- )
Borowiak, Patryk (1983- )
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Publication Year :
2020
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Publication :
Wydanie I
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Kształcenie dziennikarzy w Polsce : wybrane problemy
Authors :
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań)
Publication Year :
1997
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wallas, Tadeusz (1958- ). Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej : praca zbiorowa
Publication Year :
2012
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Balczyńska-Kosman, Alina. Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Unia Europejska we współczesnym świecie - wybrane zagadnienia : praca zbiorowa
Publication Year :
2009
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Bryła, Jolanta. Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Organizacja i zarządzanie w polityce : strukturalno-funkcjonalny aspekt państwa i partii politycznych jako organizacji
Authors :
Zawadzki, Janusz (politologia)
Publication Year :
2006
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Wpływ globalizacji na procesy rozwojowe współczesnego świata : istota, uwarunkowania, tendencje : praca zbiorowa
Publication Year :
2004
Publisher :
Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Malendowski, Włodzimierz Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań) Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Unia Europejska - wielowymiarowość procesu integracji : praca zbiorowa
Publication Year :
2010
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Lesiewicz, Elżbieta Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Zarys dziejów prasy lokalnej w Wielkopolsce : (analiza prasoznawczo-politologiczna)
Authors :
Kowalczyk, Ryszard (1959- )
Publication Year :
2006
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Problemy współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym : praca zbiorowa
Publication Year :
2005
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Pawełczyk, Piotr (1960- ). Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Obraz polityki w prasie krajowej : studium prasoznawczo-politologiczne
Authors :
Kowalczyk, Ryszard (1959- )
Publication Year :
2008
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie : praca zbiorowa
Publication Year :
2005
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Paradowski, Ryszard (1946- ). Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Samorząd gospodarczy w Polsce : rozważania na temat modelu ustrojowego
Authors :
Kmieciak, Robert
Publication Year :
2004
Publisher :
Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Od totalitaryzmu do demokracji : wybrane problemy okresu przemian : praca zbiorowa
Publication Year :
2003
Publisher :
Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wallas, Tadeusz. Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
"Głos Wielkopolski" wobec przeobrażeń społeczno-politycznych w latach 1945-1989
Authors :
Piechocki, Marcin (1978- )
Publication Year :
2012
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
Authors :
Przybylska-Maszner, Beata
Potyrała, Anna
Publication Year :
2009
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 - przegląd zagadnień
Publication Year :
2009
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Trosiak, Cezary. Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej
Publication Year :
2006
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Maksymiuk, Tomasz. Redakcja
Skrzypczak, Jędrzej. Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu
Authors :
Wejkszner, Artur (1971- )
Publication Year :
2010
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach
Authors :
Piontek, Dorota
Hordecki, Bartosz
Ossowski, Szymon
Publication Year :
2013
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Unia Europejska po traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy : praca zbiorowa
Publication Year :
2006
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwerstetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Czachór, Zbigniew (1965- ). Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Stopa bezrobocia jako korelat wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2011
Authors :
Hajder, Krzysztof
Publication Year :
2012
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Prawo wyborcze i wybory : doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce : praca zbiorowa
Publication Year :
2010
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Stelmach, Andrzej. Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Europejskie wybory Polaków : referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego : praca zbiorowa
Publication Year :
2007
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Piontek, Dorota. Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Kulturowe instrumentarium wolności : dziennikarstwo, Internet, rynek
Publication Year :
2004
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Paradowski, Ryszard (1946- ). Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Między polityką a dziennikarstwem : szkice politologiczno-prasoznawcze
Authors :
Kowalczyk, Ryszard (1959- )
Publication Year :
2004
Publisher :
Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Marketing polityczny : szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji? : praca zbiorowa
Publication Year :
2007
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Pawełczyk, Piotr (1960- ). Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej [Dokument elektroniczny] : dylematy i wyzwania
Authors :
Fiedler, Radosław
Publication Year :
2013
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Computer files
Title :
Marketingowe strategie wyborcze : wybory prezydenckie w Polsce (1990-2000)
Authors :
Stępińska, Agnieszka
Publication Year :
2004
Publisher :
Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji : studium politologiczno-prawne
Authors :
Barańska-Sereda, Marzena
Publication Year :
2012
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Media lokalne i społeczeństwo : wybrane zagadnienia na przykładzie prasy lokalnej w Wielkopolsce
Authors :
Kowalczyk, Ryszard (1959- )
Publication Year :
2003
Publisher :
Poznań : Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
50 lat i co dalej? : Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją... : praca zbiorowa
Publication Year :
2007
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Czachór, Zbigniew (1965- ). Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej : pomiędzy otwartością a izolacją : praca zbiorowa
Publication Year :
2011
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Jańczak, Jarosław. Redakcja
Musiał-Karg, Magdalena. Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji
Authors :
Skrzypczak, Jędrzej
Publication Year :
2011
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa
Authors :
Kałążna, Klaudia
Publication Year :
2007
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; [Warszawa] : przy współpr. Deloitte
Co-authors :
Szymaniak, Adam. Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Świat współczesny : wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego : praca zbiorowa
Publication Year :
2008
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Malendowski, Włodzimierz. Redakcja
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Negocjowanie granic - od "Dziewiątki" do "Dwunastki" : Rozszerzenie Południowe Wspólnot Europejskich (1981-1986) : Grecja, Hiszpania i Portugalia w WE
Authors :
Szymczyński, Tomasz R
Publication Year :
2009
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Negocjowanie granic - od "Dwunastki" do "Piętnastki" : Rozszerzenie Pólnocne Unii Europejskiej (1995) : Austria, Szwecja, Finlandia w UE
Authors :
Szymczyński, Tomasz R
Publication Year :
2009
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Negocjowanie granic - od "Szóstki" do "Dziewiątki" : Rozszerzenie Północne Wspólnot Europejskich (1973) : Wielka Brytania, Dania, Irlandia w WE
Authors :
Szymczyński, Tomasz R
Publication Year :
2009
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Unia Europejska wobec działalności międzynarodowych sądów karnych : geneza, istota i praktyka współpracy
Authors :
Potyrała, Anna
Publication Year :
2012
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Co-authors :
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań). Wydawca, nakładca (publisher)
Books